Wedstrijdreglement Facebookactie

Wedstrijdreglement Facebookactie

1. Principe

Lalias Comm.V, het moederbedrijf achter ZEBOR wil klanten en potentiële klanten aanzetten om mee te doen aan een wedstrijd om een elektrische step te winnen door middel van een shiftingsvraag. Deelnemers reageren hierbij met hun antwoord op onze facebookpost gepubliceerd via onze Facebook pagina ZEBOR. Tevens moeten de deelnemers de Facebookpagina ZEBOR liken.

Deelnemers maken kans op een elektrische step: “Elektrische Step Denver Electronics SCO-80100 8” 4000 MAH 300W Zwart TWV €261.80 inclusief btw, inclusief verzendkosten.

Alle inzendingen worden door de deelnemers automatisch gepubliceerd bij de Facebook post.

2. Termijn

Deze wedstrijd start op 09 september 2019. De wedstrijd eindigt nadat de eerste 1000 deelnames zijn ontvangen.

3. Wie kan deelnemen?

Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijke persoon (offline) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd. Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten. Personeelsleden en bestuurders van ZEBOR of Lalias Comm.V. worden van de wedstrijd uitgesloten. Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat ZEBOR ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen. Deze wedstrijd is voorbehouden voor inwoners van België en Nederland.

4. Wedstrijd

Gebruikers die deelnemen aan deze wedstrijd worden gevraagd om hun antwoord op de shiftingsvraag en een like van onze facebookpagina ZEBOR.

- De ingevoerde tekst kan gepubliceerd worden als promotie, eventueel met gebruik van initialen en/of woonplaats;

- De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn;

- De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden;

- De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten;

- Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.

5. Winnaar bepalen

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. Bij een ex-aequo zal het antwoord op een shiftingsvraag doorslaggevend zijn, indien dit niet voldoet, zal de eerste inzending doorslaggevend zijn. De winnaar wordt gekozen door ZEBOR aan de hand van de shiftingsvraag. Tegen de uitslag van de wedstrijd is geen verhaal mogelijk. Indien er geen winnaar is, gaat de prijs naar de deelnemer die het antwoord van de wedstrijd het dichtst benadert.

6. Bekendmaking van winnaar

De winnaar van de wedstrijd kan als volgt bekend gemaakt worden:

- Indien mogelijk: de winnaar krijgt een privébericht via zijn sociale mediaprofiel;

- Er wordt een nieuw bericht aangemaakt met daarin de naam van de winnaar;

- Indien mogelijk wordt er getelefoneerd, een mail verstuurd, of een brief gepost om de winnaar op de hoogte te brengen.

7. Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.zebor.be .

8. Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisator, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@zebor.be

9. Privacy

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat ZEBOR de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.

10. Contact

Bij vragen of problemen in verband met de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij J. Vandevelde via:

- E-Mail: info@zebor.be

Alle bedragen zijn inclusief 21% btw en eventuele recupelbijdrage.
bancontact ideal
Trust BadgesTrust Badges